solliciteren tagged posts

De kunst van het solliciteren

De schriftelijke sollicitatie

‘Verzoek om in een functie te worden aangesteld.’ Dat is de definitie die het online juridisch woordenboek geeft aan het begrip sollicitatie. Dat klinkt heel wat eenvoudiger dan de werkelijkheid is. Want hoe doe je een dergelijk verzoek?

Een sollicitatie bestaat vaak uit twee delen. Om te beginnen geef je schriftelijk aan dat je interesse hebt in de baan en laat je weten waarom jij de meest geschikte persoon bent voor de functie. Als je op basis van je schriftelijke sollicitatie wordt gevraagd voor een kennismakingsgesprek begint het tweede deel van je sollicitatie: het mondeling toelichten van je motivatie. We gaan in deze blog in op de schriftelijke sollicitatie, later vertellen we meer over de mondelinge sollicitatie.

Het begin

Doe voor je ...

Read More