Wat dekt een rechtsbijstandverzekering precies in?

Het is zeker niet ondenkbaar dat je op een bepaald ogenblik in je leven als persoon wordt geconfronteerd met juridische problemen. Dergelijke problemen brengen niet alleen heel wat stress met zich mee, daarnaast is het ook nog eens zo dat ze je kunnen opzadelen met behoorlijk veel kosten. Het afsluiten van de zogenaamde rechtsbijstandsverzekering kan ervoor zorgen dat je niet alleen voor deze kosten moet opdraaien. In dit geval zorgt de verzekering namelijk voor een bepaalde tussenkomst waardoor elk juridisch “schadegeval” voor jou op financieel vlak betaalbaar blijft. Ben jij ook benieuwd naar wat de rechtsbijstandverzekering voor jou zou kunnen betekenen en wil je daar graag alles over te weten komen? Verdiep je dan zeker even in de hieronder terug te vinden informatie.

            Wat doet de rechtsbijstandverzekering precies?

De rechtsbijstandverzekering afsluiten zorgt er in eerste instantie doorgaans voor dat je een beroep kan doen op de diensten van juristen die in dienst zijn bij de rechtsbijstandverzekeraar van je keuze. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat je niet meteen na het afsluiten aanspraak kan maken op de polis. Is er bijvoorbeeld sprake van een juridisch probleem dat je reeds eerder zag aankomen? In dat geval is het mogelijk dat de verzekeraar aangeeft dat je, je specifiek omwille van die reden hebt laten verzekeren. Het gevolg is dan dat de verzekeraar niet tussen zal willen komen. Heb je nood aan direct advies of aan hulp? Dan is het wel mogelijk dat je kan rekenen op een bepaalde korting die wordt aangeboden door je rechtsbijstand. De mate waarin een dergelijke korting al dan niet wordt aangeboden is echter altijd afhankelijk van de rechtsbijstandverzekering in kwestie.

Het spreekt voor zich dat er tegenwoordig heel wat verschillende soorten advocaten bestaan. Lang niet elke juridische expert is altijd in dienst bij een bepaalde rechtsbijstandverzekeraar. Betekent dit dat je in een dergelijk geval geen aanspraak kan maken op de verzekering die je hebt afgesloten? Uiteraard niet. In dat geval is het mogelijk voor jou als verzekeringnemer om zelf een advocaat of specialist aan te duiden. Ook voor dergelijke externe kosten ben je verzekerd door middel van de rechtsbijstandverzekering.

            Keuze uit tal van verschillende dekkingen

Bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering zal het voor jou als verzekeringnemer meteen duidelijk worden dat je een keuze kan maken uit tal van verschillende soorten dekkingen. Het gaat hierbij dan om één van de verschillende dekkingen zoals hieronder aangegeven:

  • De dekking consument;
  • De dekking inkomen;
  • De dekking wonen;
  • De dekking verkeer;

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de rechtsbijstandverzekering in bepaalde gevallen kan zijn gelinkt of deel kan uitmaken van een andere verzekering die je reeds hebt afgesloten. Een bekend voorbeeld hiervan is de rechtsbijstandverzekering “verkeer”. Deze wordt steeds vaker afgesloten in combinatie met de autoverzekering waardoor iemand die deelneemt aan het verkeer ook bij een juridisch conflict kan rekenen op (financiële) tussenkomst van de verzekeraar.

            Welke verschillende rechtsbijstandverzekeringen bestaan er?

Zoals hierboven reeds aangegeven bestaan er verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen. Welke je gaat afsluiten is natuurlijk voornamelijk afhankelijk van de exacte, juridische risico’s die je graag zou willen verzekeren. Wij hebben de diverse opties waar je voor kan kiezen alvast graag even voor je op een rijtje gezet. Dat maakt het rechtsbijstandverzekering vergelijken een stuk makkelijker.

  • Met de “consument” dekking ben je verzekerd bij problemen waar je als consument mee geconfronteerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je een bepaalde aankoop hebt gedaan en je daar om wat voor reden dan ook eigenlijk niet tevreden mee bent.
  • Met de “inkomen” dekking is het mogelijk om juridische conflicten die betrekking hebben tot je werk in te dekken. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om ontslag. Bovendien zou je voor wat deze dekking betreft ook kunnen denken aan bijvoorbeeld problemen met betrekking tot je werk of de uitkering die je ontvangt.
  • Met de “wonen” dekking zorg je ervoor dat je bent verzekerd tegen juridische geschillen over de huur- of koopwoning. Het kan hierbij dan met name gaan om een conflict die is ontstaan naar aanleiding van een bepaalde verbouwing die moest worden gerealiseerd. In het merendeel van de gevallen omvat deze polis trouwens ook een speciaal onderdeel die betrekking heeft tot mogelijke geschillen met de buren.
  • Met de “verkeer” dekking zorgt de rechtsbijstandverzekering voor een dekking van conflicten die betrekking hebben tot het verkeer. Het kan hierbij onder meer gaan om de situatie waarin jij het bijvoorbeeld niet eens bent met de manier waarop de schade na een ongeluk wordt afgehandeld.

Naast de bovenstaande opties is het ook nog zo dat er zoiets bestaat als een familiale rechtsbijstandverzekering. In dit geval zorg je ervoor dat je bent verzekerd voor conflicten die familie gerelateerd zijn. Het kan hierbij dan onder meer gaan om conflicten met betrekking tot het ouderschap, maar ook met betrekking tot de voogdij en / of de erfenis. Hoe dan ook, ongeacht voor welke juridische conflicten je, je ook graag wenst te laten verzekeren, je zal kunnen vaststellen dat, dat in principe geen enkel probleem is.

            Hoe interessant is de rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandverzekering is absoluut een zeer interessante verzekering. Mensen kunnen tijdens hun leven op tal van verschillende momenten geconfronteerd worden met een bepaald juridisch conflict. Zo’n conflict kan over een sterk uiteenlopend karakter beschikken. Misschien heeft ze wel betrekking tot een situatie die zich heeft voorgedaan in het verkeer of misschien is ze wel het gevolg van een juridisch conflict binnen je privésfeer? Hoe dan ook, om welk conflict het ook mogelijks mag gaan, je kan ze in principe door deze verzekering laten verzekeren.

Een niet onbelangrijk punt waar je wel als verzekeringnemer rekening mee zal willen houden heeft betrekking tot de kostprijs die wordt aangerekend voor deze verzekering. De premie voor een rechtsbijstandverzekering kan namelijk best wel vrij hoog oplopen. Wil je met zekerheid kunnen rekenen op de laagst mogelijke premie? Dan doe je er altijd goed aan om het volledige aanbod met rechtsbijstandverzekeringen op de markt even te bekijken en te vergelijken. Op deze manier zal je echt een significant bedrag kunnen uitsparen op je verzekering.