Geen risico lopen door verkeerd personeel aan te nemen

Het screenen van personeel blijkt steeds vaker tot de basis te horen van een sollicitatiegesprek. Als werkgever wilt u geen risico lopen door verkeerd personeel aan te nemen. Uiteraard zitten er kosten verbonden aan een pre-employment screening. Alleen het aannemen van verkeerd personeel kost in de praktijk vaak nog veel meer geld. Het potentiële risico van het selecteren van verkeerd personeel wordt vaak zwaar onderschat. Soms kan het duizenden euro’s kosten aan schade als verkeerd personeel fraude pleegt. In sommige gevallen kan het zelfs reputatieschade opleveren die blijvend is. Laat daarom altijd uw kandidaten uitgebreid screenen door een privé detective.

De betrouwbaarheid van de kandidaat wordt uitgezocht

Met een pre-employment screening wordt o.a. de betrouwbaarheid van een kandidaat volledig uitgezocht. Hierbij wordt o.a. gekeken welke risico’s u loopt als werkgever als u deze kandidaat in dienst gaat nemen. Helaas komen we regelmatig kandidaten tegen die zich veel mooier voordoen dan ze zijn. Een privé detective haalt deze kandidaten er direct tussenuit en komt met een gedegen risico analyse. Aan de hand van onze analyse kan u vervolgens bepalen welke kandidaten er wel of niet geschikt zijn voor de functie. U heeft zo als werkgever extra zekerheid bij het selecteren van personeel. U voorkomt zo ook dat u voor onverwachte verrassingen komt te staan. Bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat iemand zich meerdere malen schuldig bevonden heeft aan fraude. In dit soort situaties is het slim om iemand niet in dienst te nemen. Wij geven u hier graag een persoonlijk advies over voor u iemand in dienst neemt.